bluetech.nu

Bluetech Local Area Network Version 2.0

This network is for employees only. All information within the network is stricly Bluetech’s property and must be treated accordingly.

Forum

230629 Mötesprotoko...
 
Notifications
Clear all

230629 Mötesprotokoll

3 Posts
2 Users
2 Reactions
126 Views
Bluetech Staff
(@windstar)
Posts: 9
Member Admin
Topic starter
 

SWEDISH UMBRELLA RIKSDAGSMÖTE 2023-06-29 Kl 21.00.

Mötet öppnas kl 21.03

1. Val av mötets ordförande

- Tomten enhälligt vald till ordförande.

2. Val av mötets sekreterare

- Nikodemous enhälligt vald till sekreterare.

3. Val av minst 1 justerare, helst 2.

Whiteriver och Ice enhälligt vald till justerare.

4. Kontroll hur många som fått informationen om nya motioner.

50% har sett motionerna.

5a. Genomgång av medlemmar och organisationer kopplade till SWEUMB.
420st medlemmar den 27 april. Nu är vi 427 st medlemmar.

5b. Fastställande av röstlängd.

Närvarande: Moonshine Mining, Tkors, Blackguard, Ageis. Mötet saknar rösträtt.

6. Inkomna motioner:
.

Motion nr 1

Datum: 230428
Motionär/motionärer: Nikodemous
Organisation: Tkors

Rubrik:
Utformning av samarbete mellan organisationer inom samtliga områden

Bakgrund:
På grund av diskussionen inom SWEUMB hur SWEUMBS samarbete skall bedrivas, så vill jag å TKORS vägnar mena på att vi redan idag har ett samarbete mellan olika organisationer, där enskilda organisationen nätverkar med andra organisationer, tex om beskydd. Vi menar på att de som redan idag aktivt söker kontakt med andra organisationer också har en bättre möjlighet till samverkan. Exempel på detta är dessa tisdagar där flera olika organisationer är med och samverkar redan idag. Vi menar på att vi redan har tagit steget från social hangout sedan den dagen vi började spela ihop och hjälpa varandra, och vi har gått ett steg ytterligare sedan den dagen vi börjat spela med hela organisationer tillsammans, tex MOONSHINE MINING och REAVERS som varit med de sista tisdagarna. Vi från TKORS menar på att det ligger i varje organisations intresse att interagera med andra organisationer för att på så vis skapa ett mervärde, i stället för att ha en faktisk roll. I verkliga livet så vill man tex ha de bästa inom bygg när man skall bygga sitt hus. I ett datorspel är detta inte alltid sanning eftersom den sociala kopplingen kan vara viktigare än prestationen för vissa och således bör varje organisation själva få välja vilka de vill hyra in inom respektive område, i stället för att paraplyet skall bestämma över alla andra hur saker och ting skall fungera. Det är därför vi från TKORS menar på att systemet idag fungerar som det är tänkt. De som vill interagera gör det, och de som hellre bara vill lira med sina vänner utan något fördjupande samarbete har möjligheten till det.
Det vi behöver bli bättre på är hur samverkan kan förbättras i framtiden, dvs vilka verktyg som kan användas tex SRS, discord mm mellan de organisationer som vill samverka.

Motivering:
Med motiveringen att samarbetet och enskilda organisationers ansvarstaganden angående försvar mm redan idag fungerar precis som det är tänkt, så vill TKORS befästa denna ställning eftersom det råder tvivel vad vi idag redan har, där enskilda organisationer har ett egenansvar att samverka mellan organisationer med försvar, mining, transport mm.

Förslag till beslut/yrkande:
Enskilda organisationer har fortsatt eget ansvar att sköta sina egna organisationers intressen och att själva välja att samverka med andra organisationer inom de branscher som de är intresserade att samverka i tex försvar.

Frågor att ta upp:
Får enskilda medlemsorganisationer bygga samarbeten inom respektive utanför Sweumb?

Whiteriver påpekar att ifall man tillåter allianser/samarbeten utanför Sweumb, så kommer det bli svårare för Sweumb som enhet att ta helhetsbeslut angående allianser/samarbeten med utomstående parter.

Tomten Fråga: Kan detta tas in som en testperiod och går det att stoppa i framtiden?
Vilka mätvärden kan användas som ett stoppande krav för att avsluta detta “test”, utan fullt röstberrättigad?

7. Övrigt.

Swetrust och Tkors skall ha ett informellt möte med Asgard på söndag den 2 juli.

8. Mötet avslutas.

Nästa möte den 20 Juli 2023 kl21.00

This topic was modified 1 year ago 3 times by Bluetech Staff
 
Posted : July 15, 2023 11:26
Spandrel_Borka
(@spandrel_borka)
Posts: 2
New Member
 

Lite märklig motion, som jag fattar det tycker de att samarbetsformen redan är fungerande, så varför behövs det då hanteras som en motion... Finns det en motion som är för att SWEUMB skall kontrollera samarbeten? SWUMB styrka är ju just att det är ett paraply som samlar folk och corps, borde endast behövas en regel, bråka inte med andra anslutna corps... 

 
Posted : August 6, 2023 22:00
Spandrel_Borka
(@spandrel_borka)
Posts: 2
New Member
 

Förtydligande, jag håller med Tkors men tycker det är en märklig motion.. 

 
Posted : August 6, 2023 22:56
Share:
Online

No one is online right now

Recent Forum Posts