bluetech.nu

Bluetech Local Area Network Version 2.0

This network is for employees only. All information within the network is stricly Bluetech’s property and must be treated accordingly.

Forum

230831 Mötesprotoko...
 
Notifications
Clear all

230831 Mötesprotokoll

1 Posts
1 Users
0 Reactions
112 Views
Bluetech Staff
(@windstar)
Posts: 9
Member Admin
Topic starter
 

SWEDISH UMBRELLA RIKSDAGSMÖTE 2023-08-31

Mötet öppnas 21:20

1. Val av mötets ordförande:
Tomten

2. Val av mötets sekreterare :
Whiteriver

3. Val av minst 1 justerare, helst 2:
Darrow-Ageis, GTXOla

4. Kontroll hur många som fått informationen om nya motioner:
Inga nya motioner
100% har sett motionerna.

5a. Genomgång av medlemmar och organisationer kopplade till SWEUMB:
Inga dagsfärska siffror, senaste vi har är att vi är 427 medlemmar.

5b. Fastställande av röstlängd:
Närvarande: Moonshine Mining, Swetrust, Blackguard, Stingfellows, Ageis defense services, Reavers
Bluetech kom in lite senare
Vi vet inte hur många orgs vi är så vi “tror” vi saknar rösträtt

6. Inkomna motioner:
Inga nya motioner.
Vi bordlägger liggande motioner.

7. Övrigt:
Swetrust hade inofficiellt möte med Asgard.
Slutsats: Kan bli svårt med diplomatiska relationer.

—------

GTXOla:
SweTrust sköter SRS servern just nu.
Problem med SRS pga felkonfigurerat. Ska vara fixat nu.

Vem ska administrera?
GTXOla driftar servern
Epzter är SRS expert och kan svara på frågor

Nikodemous radio (Intercom 17) finns på intercom kanal 17, dock lite pausad just nu

—----

Greken:
Hur ska vi bestämma vilka som får vara med i riksdagen?
Behöver vi ett nytt regelverk?
Hur ska vi kunna se vilka organisationer som är aktiva?

Förslag:
Någon typ av aktivitetsmätare.
Orgs som inte är med på X mötena räknas som inaktiva.
Tomten skriver en motion där man kan lägga förslag på lösningar till nästa möte.

—-------

Nästa möte: 28/9 21:00

8. Mötet avslutats: 22:00

This topic was modified 11 months ago by Bluetech Staff
This topic was modified 6 months ago 2 times by Bluetech Staff
 
Posted : September 1, 2023 00:52
Share:
Online

No one is online right now

Recent Forum Posts