bluetech.nu

Bluetech Local Area Network Version 2.0

This network is for employees only. All information within the network is stricly Bluetech’s property and must be treated accordingly.

Forum

Motion till möte 23...
 
Notifications
Clear all

Motion till möte 230525 - Utformning av samarbete mellan organisationer inom samtliga områden

1 Posts
1 Users
0 Likes
95 Views
Bluetech Staff
(@windstar)
Posts: 8
Member Admin
Topic starter
 

Datum: 230428
Motionär/motionärer: Nikodemous
Organisation: Tkors

Rubrik: Utformning av samarbete mellan organisationer inom samtliga områden

Bakgrund: På grund av diskussionen inom Sweumb hur sweumbs samarbete skall bedrivas, så vill jag å Tkors vägnar mena på att vi redan idag har ett samarbete mellan olika organisationer, där enskilda organisationer nätverkar med andra organisationer, tex om beskydd. Vi menar på att de som redan idag aktivt söker kontakt med andra organisationer också har en bättre möjlighet till samverkan. Exempel på detta är dessa tisdagar där flera olika organisationer är med och samverkar redan idag. Vi menar på att vi redan har tagit steget från social hangout sedan den dagen vi började spela ihop och hjälpa varann, och vi har gått ett steg ytterligare sedan den dagen vi börjat spela med hela organisationer tillsammans, tex Moonshine mining och Reavers som varit med de sista tisdagarna.
Vi från Tkors menar på att det ligger i varje orgainsationers intresse att interagera med andra organisationer för att på så vis skapa ett mervärde, istället för att ha en faktisk roll. I verkliga livet så vill man tex ha de bästa inom bygg när man skall bygga sitt hus. I ett datorspel är detta inte alltid sanning eftersom den sociala kopplingen kan vara viktigare än prestationen för vissa och således bör varje organisation själva få välja vilka de vill hyra in inom respektive område, istället för att paraplyet skall bestämma över alla andra hur saker och ting skall fungera. Det är därför vi från Tkors menar på att systemet idag fungerar som det är tänkt. De som vill interagera gör det, och de som hellre bara vill lira med sina vänner utan något fördjupande samarbete har möjligheten till det.
Det vi behöver bli bättre på är hur samverkan kan förbättras i framtiden, dvs vilka verktyg som kan användas tex SRS, discord mm mellan de organisationer som vill samverka.

Motivering: Med motiveringen att samarbetet och enskilda organisationers ansvarstaganden angående försvar mm redan idag fungerar precis som det är tänkt, så vill Tkors befästa denna ställning eftersom det råder tvivel vad vi idag redan har, där enskilda organisationer har ett egenansvar att samverka mellan organisationer med försvar, mining, transport mm.

Förslag till beslut/yrkande: Enskilda organisationer har fortsatt egetansvar att sköta sina egna organisationers intressen och att själva välja att samverka med andra organisationer inom de branscher som de är intresserade att samverka i tex försvar.

This topic was modified 9 months ago 2 times by Bluetech Staff
 
Posted : May 15, 2023 14:40
Share:
Online

No one is online right now

Recent Forum Posts