bluetech.nu

Bluetech Local Area Network Version 2.0

This network is for employees only. All information within the network is stricly Bluetech’s property and must be treated accordingly.

Forum

230427 - Mötesproto...
 
Notifications
Clear all

230427 - Mötesprotokoll

1 Posts
1 Users
0 Likes
76 Views
Bluetech Staff
(@windstar)
Posts: 8
Member Admin
Topic starter
 

230427 - Mötesprotokoll

 

April 27th at 20:49
 
1. Val av mötets ordförande
- Tomten

2. Val av mötets sekreterare

- Nikodemous

3. Val av minst 1 justerare, helst 2.

Whiteriver, Robhunter

4. Kontroll hur många som fått informationen om nya motioner.

Inga nya hade inkommit

5. Genomgång av medlemmar och organisationer kopplade till sweumb.

419+1=420

6. Fortsättning om sammarbetet.
Tomten uppmanar till att fundera på hur vi skall gå vidare. är vi redo för att ta nästa steg? Godkännes

7. Övrigt:

Powel (Bluetech) lägger upp motion om motionsmall för framtida motioner.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Motion till Swedish Umbrella
*Motioner skall lämnas in senast två veckor innan nästkommande mötet.
*
Datum:
Motionär/motionärer:
Organisation:

Rubrik: - Informativ och tydlig.

Bakgrund: - Vad är anledningen till att motionen behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.

Motivering: - Beskriv problemet och varför det finns behov att lösa frågan. Beskriv även eventuella hinder eller problem.

Förslag till beslut/yrkande: - Beskriv förslag till beslut/yrkande.
Bifoga eventuella bilagor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Godkännes

8. Mötet avslutas

Nästa möte 230525 KL 21.00
 
Motioner skall lämnas in senast två veckor innan nästkommande mötet.
This topic was modified 9 months ago 6 times by Bluetech Staff
 
Posted : May 15, 2023 14:35
Share:
Online

No one is online right now

Recent Forum Posts