bluetech.nu

Bluetech Local Area Network Version 2.0

This network is for employees only. All information within the network is stricly Bluetech’s property and must be treated accordingly.

Forum

Notifications
Clear all

Reglemente Swedish Umbrella

1 Posts
1 Users
0 Likes
83 Views
Bluetech Staff
(@windstar)
Posts: 8
Member Admin
Topic starter
 
Swedish Umbrella - Reglemente

 

1. Organisationer med minst två medlemmar har möjlighet att gå med i Riksdagen . (210501)

 

2. Varje organisation som ingått medlemskap får ha upp till tre medlemmar i riksdagen och en (1) aktiv röst på varje omröstning oavsett storlek på sin egen organisation. (200530)

 

3. Organisations ledare med endast 1 medlem som haft dispens blir degraderade till ledamot och saknar därmed rösträtt till de uppnår 2 medlemmar. (221028)

 

4. Motioner skall lämnas in senast två veckor innan mötet. Utredningar skall lämnas in senast två veckor innan mötet. Information skall nås ut senast två veckor innan mötet.(200530)

5. En utredning tillsätts när det behövs fördjupade diskussioner om ett område som man inte hinner med på ett vanligt riksdagsmöte. Arbetsgruppens mål är att objektivt komma fram till en lösning med för -och nackdelar. Det skall tex inte stå att det är bästa lösningen, basta, utan en förklaring till varför och vilka negativa konsekvenser det eventuellt kan finnas med lösningen.

Lösningen skall sedan läggas fram vid nästa riksdagsmöte för en omröstning. Ifall omröstningen inte går igenom måste förslaget omarbetas. (200530)
 

6. Mall för inlämning av motioner:

*Motioner skall lämnas in senast två veckor innan nästkommande mötet.
*
Datum:
Motionär/motionärer:
Organisation:
Rubrik: - Informativ och tydlig.
Bakgrund: - Vad är anledningen till att motionen behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
Motivering: - Beskriv problemet och varför det finns behov att lösa frågan. Beskriv även eventuella hinder eller problem.
Förslag till beslut/yrkande: - Beskriv förslag till beslut/yrkande.
Bifoga eventuella bilagor (230427)

 

7. Ersättning vid administrativt arbete när spelet gått live? Ja (200530)

 
 
8. Interna problem skall lösas sins imellan och med hjälp av riksdagen. (200530)
 
 
9. Man får inte Inte skada nån annan i paraplyet eller deras gameplay. (200530)
 

10. Som kopplad organisation till SWEUMB så får man inte aktivt värva medlemmar från andra organisationer som också är kopplade till SWEUMB. (200627)

 

11. Kärnan skall vara svensktalande i varje organisation som är kopplade till SWEUMB (200829)

 

12. Allianser skapas inte än. Allierade skall inte bjudas in till sweumbs RSI-organisation. Man kan spela ihop ändå. (200829)

 

13. Google Kalender är ett komplement till planerade event. (200829)

 

14a. Generellt röstar vi på mötet. Vid vissa tillfällen skall man kunna poströsta. (221028)

 
 
14b. Varje organisation kan anhålla om poströstning om särskilda skäl finns. (221028)
 
 
14c. Vid samtliga omröstningar så skall röstningen genomföras via chatt. (221028)
 
 
14d. Minimum 15% avrundat uppåt av samtliga röstberättigade organisationer måste rösta för att röstningen skall vara giltig. (221028)
 

15. Alla organisationer skall kunna blixtinkalla till möte vid synnerligen allvarliga situationer inom 72 timmar. (221028)

 

16. Inbjudningar till andra Discord servrar som inte är anslutet till SweUmb är förbjudet. (230127)

 

17. Vid event får inbjudan postat om det är öppet event för alla får man spam ut samma event i flera kanaler.(230127)

 

18. Varje organisation skall lämna in en medlemslista för att visa på att de har minst 2 main-medlemmar för att få rösträtt i riksdagen på sista mötet på året. Man kan lämna in en inventeringslista när som helst på året, men innan den kommit in så saknar man rösträtt.

 

19. Varje ny organisation får en cooldown på 3 månader innan de får rösträtt i riksdagen (230127)

 

20. För att en org ska kunna få ha en rösträtt i Riksdagen så måste det vara medlemmarna vara Visible för att räkna och med RSI-namnet inkluderat i namnet på Discord. (230127)

 

21. Enskild organisation får fråga admin om tillägg av tagg för att kunna lägga till/ta bort voip/chattar. (230127)

 

22. Alla får hjälpas åt med att hålla bra stämning i sweumbs discord med omnejd (230127)

 
This topic was modified 9 months ago 4 times by Bluetech Staff
 
Posted : May 15, 2023 15:27
Share:
Online

No one is online right now

Recent Forum Posts